Non-profitorganisaties en overheden.

Legevia kan uw partner zijn voor activiteiten die een raakvlak hebben met verkeersreglementering en -handhaving. Dat kan gaan van de redactie van een informatief artikel, het beantwoorden van verkeersvragen, deelname aan forums, modereren van discussiepanels, adviesverlening, tot het geven van voordrachten zoals hieronder beschreven bij "lezingen".

U bent jurist.

U wordt geraadpleegd door een klient die geverbaliseerd werd voor een verkeersinbreuk of die uw tussenkomst wenst in een dossier van een verkeersongeval. Maar verkeersrecht is niet uw core-business. Toch wenst u uw klant niet door te verwijzen naar een confrator.
Legevia kan het dossier voor u bestuderen en nagaan of er argumenten zijn die u zou kunnen opwerpen om uw klient te verdedigen. Wij bereiden uw dossier voor zodat u niet zelf op zoek moet in wetteksen en jurisdictie. Wij stellen u onze expertise en ervaring ter beschikking.

U bent betrokken in een verkeersongeval.

U wenst het oordeel van een derde zonder dadelijk juridische stappen te ondernemen?
U heeft het nodige gedaan maar zou graag willen weten wie vermoedelijk aansprakelijk is voor de schade? Heeft u een fout gemaakt? Wil u het ongeval afhandelen zonder tussenkomst van uw verzekeraar? Legevia kan u hierin adviseren en gaat zo nodig verder dan het bestuderen van het EAF. Dit is het Europese Aanrijdingsformulier dat de partijen invullen die betrokken zijn in een ongeval.

Lees meer: Betrokken in verkeersongeval

U bent verzekeraar BA-auto.

U heeft een overaanbod aan dossiers met aangiftes van verkeersongevallen. U wenst ondersteuning door een ervaren expert in verkeerswetgeving om een incident te beoordelen naar de schuldvraag?
U vindt een curriculum van onze expertise en ervaringen hier (link)
U bezorgt ons het dossier van het verkeersongeval en wij vullen dit zo nodig aan met extra elementen gaande van het afstappen ter plaatse, een interview van de betrokkene, het samenstellen van een fotodossier. Dat alles natuurlijk in afspraak met u als opdrachtgever. Vervolgens toetsen wij aan de hand van deze gegevens alle rijbewegingen af aan de verkeerswetgeving en stellen wij een rapport op waarin wij verwijzen naar de inbreuken die door elke partij kunnen gepleegd zijn.
Dit rapport kan uw oordeel over de aansprakelijkheid over de schade ondersteunen. Het onderzoek en de onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar met een proces-verbaal dat (niet) opgesteld werd door de politie.

Vorming en lezingen

Legevia verzorgt eveneens vormingsmomenten en lezingen op maat. Wenst u met uw vereniging een uiteenzetting over een specificiek onderwerp? Wil u uw personeel een upgrade inzake de verkeersreglementering geven? U schetst uw behoeften en wij voorzien kennisoverdracht op maat. Wij maken enkel gebruik van competente docenten met een grondige kennis van het te bespreken onderwerp. Zo gewenst worden sylabussen op maat ontworpen. Van evaltor-pitch tot studiedag, Legevia gaat de uitdaging aan.