Non-profitorganisaties en overheden.

Legevia kan uw partner zijn voor activiteiten die een raakvlak hebben met verkeersreglementering en -handhaving. Dat kan gaan van de redactie van een informatief artikel, het beantwoorden van verkeersvragen, deelname aan forums, modereren van discussiepanels, adviesverlening, tot het geven van voordrachten zoals hieronder beschreven bij "lezingen".