U bent jurist.

U wordt geraadpleegd door een klient die geverbaliseerd werd voor een verkeersinbreuk of die uw tussenkomst wenst in een dossier van een verkeersongeval. Maar verkeersrecht is niet uw core-business. Toch wenst u uw klant niet door te verwijzen naar een confrator.
Legevia kan het dossier voor u bestuderen en nagaan of er argumenten zijn die u zou kunnen opwerpen om uw klient te verdedigen. Wij bereiden uw dossier voor zodat u niet zelf op zoek moet in wetteksen en jurisdictie. Wij stellen u onze expertise en ervaring ter beschikking.