INSCHRIJVING VAN DE MOTORVOERTUIGEN

Motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten vooralleer ze in verkeer op de openbare weg worden gebracht, ingeschreven worden in de DIV: de Dienst Inschrijvingen van de Voertuigen.

Lees meer: Inschrijving motorvoertuigen

NATIONALE PLATEN

NationalePlaat1

De nationale platen werden opgenomen in het KB van 8 januari 1996. Hiervoor werd de titel van dit KB gewijzigd in "Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens" door het KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) dat tevens de nieuwe bepalingen met betrekking tot de nationale platen introduceerde. 

Lees meer: nationaleplaten

BEROEPSPLATEN

 Beroepsplaat1

De reglementering voor de beroepsplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciële platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De bepalingen over de beroepsplaten zijn volledig nieuw en zijn opgenomen in de artikelen 19 t.e.m. 16.

Lees meer: beroepsplaten

HANDELAARSPLATEN

Handelaarsplaat1

De reglementering voor de handelaarsplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciële platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De bepalingen over de handelaarsplaten zijn opgenomen in de artikelen 11 t.e.m. 18. 

Lees meer: handelaarsplaten

PROEFRITTENPLAAT

Proefrittenplaat1

De reglementering voor de proefrittenplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciële platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De regelingen met betrekking tot de proefrittenplaten werd fundamenteel gewijzigd en zijn vervat in artikelen 4 t.e.m.10.

Voor wie?

Proefrittenplaten worden enkel nog toegekend aan constructeurs. Handelaars in voertuigen kunnen geen proefrittenplaat meer bekomen. Tot 1 januari 2021 konden handelaars onder bepaalde voorwaarden wel gebruik maken van dit type plaat.

Voor wat?

Enkel voor proefritten in het kader van een specifiek testprogramma. Het programma moet zich aan boord van het testvoertuig bevinden.