PROEFRITTENPLAAT

Proefrittenplaat1

De reglementering voor de proefrittenplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciƫle platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De regelingen met betrekking tot de proefrittenplaten werd fundamenteel gewijzigd en zijn vervat in artikelen 4 t.e.m.10.

Voor wie?

Proefrittenplaten worden enkel nog toegekend aan constructeurs. Handelaars in voertuigen kunnen geen proefrittenplaat meer bekomen. Tot 1 januari 2021 konden handelaars onder bepaalde voorwaarden wel gebruik maken van dit type plaat.

Voor wat?

Enkel voor proefritten in het kader van een specifiek testprogramma. Het programma moet zich aan boord van het testvoertuig bevinden.