HANDELAARSPLATEN

Handelaarsplaat1

De reglementering voor de handelaarsplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciĆ«le platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De bepalingen over de handelaarsplaten zijn opgenomen in de artikelen 11 t.e.m. 18. 

 

Voor wie?

Personen ingeschreven in het KBO als groothandelaar of kleinhandelaar in motorvoertuigen kunnen een handelaarsplaat bekomen. Het gebruik van de handelaarsplaat is beperkt.

 • De plaat is afgeleverd voor een natuurlijk persoon (geen BVBA, NV, ComV, ...)
  • de natuurlijke persoon zelf
  • zijn familieleden die aangegeven zijn als helpers van een zelfstandig ondernemer
  • de vennote van de "feitelijke" vennootschap
 • De plaats is afgeleverd voor een rechtspersoon (BVBA, NV, ComV, ...)
  • de actieve vennoten
  • de beheerders
  • de geranten
  • de beheersorganen
 • Werknemers: zij moeten houder zijn van een speciaal documenten dat in bijlage 2 van het KB voorkomt.
 • Transporteurs, mits er een veroversovereenkomst bestaat die het transport vergezeld.

Voor wat?

 • Handelaarsplaten mogen enkel gebruikt worden op voertuigen waarvan de handelaar eigenaar is. Dit betekent dus dat hij ze niet kan gebruiken om een voertuig dat nog eigendom is van een klant bij de technische schouwing voor te (laten) rijden.
 • Het is verboden om de handelaarsplaten uit te lenen of te verhuren. Er zijn echter een tweetal uitzonderingen:
  • Het voertuig van de ontlener/huurder is in herstellling in de werkplaats van de handelaar. Er moeten hierbij een aantal voorwaarden vervuld zijn:
   • het lenen/verhuren gebeurt gedurende een periode van maximum 7 kalenderdagen;
   • degene die het voertuig ontleend of huurt heeft het inschrijvingsbewijs van het voertuig dat in herstelling is bij;
   • het speciale document dat in bijlage 3 van het KB is vermeld moet ingevuld aanwezig zijn.
  • Demonstratie van een goedgekeurd voertuig
   • gedurende een periode van maximum 7 kalenderdagen;
   • het speciale document van bijlage 3 van het KB moet zich, behoorlijk ingevuld, aan boord van het voertuig bevinden.

Hoe bekomen?

De handelaarsplaat moet, zoals de gewone inschrijvingsplaat, aangevraagd worden bij de FOD Mobiliteit, DIV. De plaat moet jaarlijks tussen vanaf 1 oktober tot uiterst eind februari vernieuwd worden. Hiervoor zal ondermeer bekeken worden of er de verkoop van minstens 12 voertuigen (per plaat) werden geregistreerd bij de BTW-administratie.

Meer info:

Wil u meer weten? Op de site https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer vindt u heel wat informatie. U kan ons ook bevragen. Raadpleeg hiervoor onze contactgegevens. Opgelet: onze raadgevingen zijn niet gratis. 

 

Bron: afbeelding handelaarsplaat FOD Mobiliteit