BEROEPSPLATEN

 Beroepsplaat1

De reglementering voor de beroepsplaten is onderdeel van het KB van 6 januari 1999 dat handelt over de commerciële platen. Een KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) wijzigde deze wetgeving grondig en trad in werking op 1 januari 2021. De bepalingen over de beroepsplaten zijn volledig nieuw en zijn opgenomen in de artikelen 19 t.e.m. 16.

 

Voor wie?

De beroepsplaten worden afgeleverd voor de volgende ondernemingen die voorheen konden gebruik maken van handelaarsplaten:

  • Koetswerkmakers
  • Herstellers

Voor wat?

Het gebruik van de beroepsplaten is beperkt tot:

  • levering van de voertuigen
  • controle van de voertuigen na herstelling;
  • voorrijden voor een individuele goedkeuring;
  • voorrijden technische schouwing.

Voorwaarden:

De beroepsplaat mag gedurende een periode van 5, niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende dagen per jaar voor eenzelfde voertuig worden gebruikt voor de uitvoering op het Belgische grondgebied van de onderstaande formaliteiten: 

  • de levering van het voertuig;
  • de controle van het voertuig na herstelling;
  • voor een individuele goedkeuring;
  • om het voertuig voor te rijden voor een technische schouwen (die is verplicht wanneer een voertuig dat betrokken was in een aanrijding aanzienlijke schade opgelopen heeft).

De beroepsplaat mag enkel op het voertuig aangebracht worden als de houder beschikt over een attest van voorlopige inschrijving van dat voertuig dat beschreven wordt in bijlage 4 van het KB. Het invullen van het formulier kan op de website van de DIV. 

Uit hetgeen hierboven wordt beschreven blijkt dat de beroepsplaat niet kan gebruikt worden om een voertuig in verkeer te gebruiken voor privé-gebruik door de titularis. Het gebruik van handelaarsplaten was in het verleden een veelgebruikte praktijk om verschillende voertuigen in verkeer te brengen. Dit is volgens ons nu dus niet meer mogelijk met beroepsplaten.

Bron: afbeelding beroepsplaat FOD Mobiliteit