NATIONALE PLATEN

NationalePlaat1

De nationale platen werden opgenomen in het KB van 8 januari 1996. Hiervoor werd de titel van dit KB gewijzigd in "Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens" door het KB van 15 december 2019 (B.S. 15 mei 2020) dat tevens de nieuwe bepalingen met betrekking tot de nationale platen introduceerde. 

 

Voor wie?

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een nationale plaat aanvragen. Zij kan slechts één maal per jaar 

Voor wat?

  • Verbonden aan één welomschreven voertuig;
  • Enkel geldig op het Belgisch grondgebied;
  • Voor maximaal 20 opeenvolgende kalenderdagen om de volgende formaliteiten te vervullen:
    • de levering van het voertuig;
    • voor een individuele goedkeuring;
    • om het voor te rijden bij de technische controle.

Bron: afbeelding nationale plaat FOD Mobiliteit