INSCHRIJVING VAN DE MOTORVOERTUIGEN

Motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten vooralleer ze in verkeer op de openbare weg worden gebracht, ingeschreven worden in de DIV: de Dienst Inschrijvingen van de Voertuigen.

 

Alle motorvoertuigen opgesomd in het technisch reglement van auto's en hun aanhangwagens (KB 15 maart 1968) en het technisch reglement van de brom- en motorfietsen en hun aanhangwagens  (KB 10 oktober 1974) moeten ingeschreven worden. Hiervoor wordt een kentekenplaat, ook nummerplaat genoemd en een kentekenbewijs ook inschrijvingsbewijs genoemd, afgeleverd. Meestal is de inschrijving aan één specifiek voertuig gebonden. Uitzondering hierop vormen een aantal commerciële kentekenplaten.

We beschrijven hier een aantal veel voorkomende problemen of overtredingen:

Vervangvoertuig:

Het is een (slechte) gewoonte dat de nummerplaat van een voertuig bevestigd wordt op een ander voertuig. Dat gebeurt nogal eens wanneer tijdelijk gebruik gemaakt wordt van een vervangvoertuig wanneer het ingeschreven voertuig al dan niet tijdelijk niet meer beschikbaar is. Dat kan bijvoorbeeld omdat het langdurig in herstelling is. De verleiding is ook groot om de kentekenplaat op een nieuw aangeschaft voertuig te hangen in afwachting van de definitieve inschrijving. Verzekeraars doen hier niet moeilijk over en geven vaak toestemming (al dan niet mondeling) om de kentekenplaat op het andere voertuig te monteren. Zoals hier als vermeld: dit is en blijft een inbreuk! 

Aanhangwagens:

In principe moeten ook aanhangwagens ingeschreven worden. Dat gebeurt met een kentekenplaat waarvan de index (het eerste karakter) begint met een letter Q. Die kentekenplaten worden dan ook Q-platen genoemd. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor aanhangwagens met een MTM (Maximaal Toegelaten Massa) tot 750 kg. Die moeten niet ingeschreven worden. Maar ze moeten wel voorzien worden van de reproductie van het kenteken van het trekkend voertuig. Ook hier zien we talrijke inbreuken. De kentekenplaat moet dezelfde vorm en grootte hebben als die van het trekkend voertuig en retro-reflecterend zijn. Dus geen kartonnen strook met handgeschreven letters en cijfers. Ook wordt nogal eens vergeten om bij een geleende aanhangwagen de juiste reproductie erop te hangen. Zeker wanneer zo'n sleep van een voertuig en aanhangwagen "in de vlucht" geverbaliseerd wordt, ontstaat er een probleem. Bovendien kan bij een politiecontrole een verbod opgelegd worden om de aanhangwagen nog verder te slepen tot die voorzien is van de juiste reproductie. Ten slotte worden er bij controles nog vaak aanhangwagens aangetroffen zonder chassisplaatje. Ook deze "lichte" aanhangwagens moeten ervan voorzien zijn conform het Technisch Reglement.

Ook is het opletten wanneer met een voertuig een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg getrokken wordt. Is het voertuig hiervoor reglementair gekeurd bij de technische schouwing? 

 

Wetgevende Bronnen:

  • Gewone inschrijving: KB 22 juli 2001.
  • Inschrijving Commerciële kentekenplaten: KB 6 januari 1998.
  • Technisch reglement: KB 16 maart 1968.