RAAD NODIG?

Legevia kan je helpen om een eerste beslissing te nemen. Alvorens de boete te betalen of vooraleer je een advocaat te consulteert kan je kosten besparen door een eerste advies te vragen. We kunnen je helpen met het invullen van je antwoordformulier, maar wij zullen ook eerlijk toegeven wanneer we vermoeden dat je geen kans maakt op gelijk. Als je in een voor een procedure in de rechtbank wenst te gaan, dan zullen we je aanbevelen om een advocaat in de arm te nemen. Zoals je elders kan lezen zijn wij geen juristen maar we zijn gespecialiseerd in verkeersrecht, stoelend op decennia lange ervaring en expertise op dat vlak. We screenen de dossier eveneens op procedurefouten.

 Omdat Legevia niet pro bono werkt, is het niet evident om voor lichte inbreuken (zogenaamde eerste graadsinbreuken) ons te bevragen. De kosten voor het advies kunnen die van de boete benaderen met het risico dat we moeten toegeven dat er geen grond is om vrijuit te gaan en het betalen van de boete -of een veroordeling voor de rechtbank indien je toch verder wil gaan- de enige uitweg is.