DE MINNELIJKE SCHIKKING

Betaal je niet, of vergeet je tijdig te betalen, dan gaat de onmiddellijke inning naar de fase “minnelijke schikking”, formeler een VSBG genoemd. Die afkorting staat voor: Verval van Strafvordering tegen Betaling van een Geldsom.

Het Openbaar Ministerie kan ook voor overtredingen die niet met een onmiddellijke inning kunnen beteugeld worden een minnelijke schikking voorstellen. 

Het te betalen bedrag dat verschuldigd was voor de onmiddellijke inning wordt bij uitblijven van de betaling verhoogd met 33 %!
Enkel in het geval de schikking niet voorafgegaan werd door een onmiddellijke inning, zal het parket in de meeste gevallen nog een herinnering sturen. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook onmiddellijk naar de volgende fase overgaan: het bevel tot betaling.